شرح خدمات و توانمدیهای شرکت :

 • ارائه خدمات تهیه ، کنترل و بررسی Shop  نقشه های سازه توسط دفتر فنی
 • نظارت بر مواد ورودی اعم از کنترل تناژ ، کنترل Certificate مصالح ورودی بر اساس استاندارد و انجام آزمایشات DT ,NDT بر روی مواد ورودی
 • کنترل دستگاهها و جوشکاران و ارائه کارت جوشکار و کنترل و ارائه WPS  و PQR
 • کنترل برنامه تولید و برنامه زمانبندی پروژه ها و تدوین برنامه بر اساس Ms project و پرایماورا در ساخت اسکلت فلزی
 • نظارت بر خط تولید، مونتاژ و قطعات خروجی (کنترل ابعادی – آزمایشات NDT)
 • امکان حضور ناظرین مقیم و بازرسین NDT در کارگاه و سایت پروژه
 • اعلام گزارشات به صورت Online  از طریق سایت شرکت و همچنین ارائه گزارشات مکتوب به صورت کتابچه در مقاطع مختلف
 • نظارت بر سند بلاست قطعات
 • مشاوره در خصوص نوع رنگ قطعات و تعیین سیستم رنگ (ارسال نمونه به آزمایشگاه و ارائه نتایج)
 • توانایی انجام آزمونهای رنگ با صدور گواهی تحت نظر وزارت علوم – پژوهشگاه علوم و فن آوری رنگ
 • انجام نظارت های سایتی اعم از انجام آزمایشاتNDT  ، کنترل ترک پیچها و کنترل شاقولی ستونها
 • صدور گواهینامه بر اساس نظام تایید صلاحیت ایران
 • نظارت بر کنترل کیفی مواد اولیه ورودی به کارگاه و انجام آزمون های DTو NDT لازم .
 • نظارت و اصلاح پروسه تولید (کنترل کالیبراسیون دستگاهها ، عملیات برش ، لبه سازی و عملیات قبل و حین جوشکاری )
 • ارزیابی جوشکاران و ارائه WQT
 • نظارت بر طراحی جوش ها و ارائه  WPS  و PQR
 • انجام آزمایشات NDT به طور کامل براساس استاندارد AWS D1.1
 • نظارت بر رفع عیوب به وجود آمده تا اصلاح کامل جوشهای اسکلت .
 • اعلام گزارشات به صورت صورتجلسه کارگاهی و ریپورت های آزمایشگاهی به طور کامل و مدون هفتگی و ماهانه به آن مدیریت محترم
 • انجام تست رنگ
 •  ارائه تائید جوش اسکلت فلزی
بازدید امروز سایت 8
عضویت در کانال اطلاع رسانی http://telegram.me/imenazma
سخنان ناب
   امید در زندگانی بشر به همان میزان اهمیت دارد که بال برای پرندگان. ویکتور هوگو
آخرین بروزرسانی سایت آخرین بروز رسانی مطلب
دوشنبه ، 12 بهمن 1394 ، 09:24