نام پروژه : برج  تجاری اداری یاس

نام کارفرما :  : شرکت زیبا سازه توس گام

مشاور:  شرکت توس راوین سازه

 وزن تقریبی اسکلت :  8000 تن

نوع اتصالات : ترکیب -  RBS  -BFP

کارگاه ساخت :  شرکت روف تراس

سال اجرا :  1393  

------------------------------------------------------

نام پروژه :   برج مسکونی یاس     

نام کارفرما :  شرکت زیباسازه توس گام

مشاور : مهندسین مشاور وراز

وزن تقریبی سازه :   8000 تن

نوع اتصالات :  ترکیب  - RBS   BFP                                                  

کارگاه ساخت : شرکت صفحه سوله خراسان – شرکت قطعات فولادی پویا  

 سال اجرا : 1392

------------------------------------------------------

نام پروژه :  برج مسکونی بیست سپاد

کارفرما : شرکت سرمایه گذاری سپاد

 مشاور :مهندسین مشاور معماری سفید

تناژتقریبی اسکلت :   1000 تن

نوع اتصالات :  جوش

کارگاه ساخت :  شرکت مهگان سازه

 سال اجرا :  93

------------------------------------------------------

نام پروژه : ساختمان مرکزی بانک صادرات  گرگان

نام کارفرما :  :  بانک صادرات

مشاور اجرا :  مهندسین مشاور شورا

 وزن تقریبی سازه فلزی:  1500 تن

نوع اتصالات : پیچ و مهره با اتصالات  فلنجی 

کارگاه ساخت :  شرکت ساختمانی آسمانه

سال اجرا :  1393 

------------------------------------------------------

 نام پروژه :  مجتمع تجاری  -اداری  پاسارگاد

کارفرما :  شرکت مدیریت ساختمانی نظام مهندسی آرین

 وزن تقریبی سازه فلزی :   850 تن

نوع اتصالات :  پیچ و مهره با اتصالات درختی BFP

کارگاه ساخت :  شرکت صنعتی صدرا سازه

 سال اجرا :  1393

------------------------------------------------------

نام پروژه :  مجتمع تجاری کوه سر

نام کارفرما :  :  توسعه و عمران کوه سر

مشاور اجرا :  مهندسین مشاور اداک

وزن  تقریبی سازه فلزی:  800 تن

نوع اتصالات : جوش  

کارگاه ساخت : شرکت تولیدی وصنعتی قهرمان چرخ

سال اجرا :  1392-93

------------------------------------------------------

نام پروژه :  برج مسکونی کوثر

کارفرما :  شرکت مهندسی آرمان گستر هشتم

مشاور : مهندسین مشاور پژوهش معماری  و شهرسازی

وزن سازه فلزی :   3000 تن

نوع اتصالات :  پیچ و مهره ای با اتصالات BFP

کارگاه ساخت :  شرکت توحید سوله آمل

سال اجرا :  1392

------------------------------------------------------

نام پروژه :  برج گلشن

نام کارفرما :  :  جناب اقای جزینی

مشاور اجرا :  مهندسین مشاور خانه عمران حامی

 وزن تقریبی سازه فلزی :  750تن

نوع اتصالات : پیچ و مهره ای با اتصالات BFP  

کارگاه ساخت : شرکت صنعتی سوله خراسان

سال اجرا :  1392

------------------------------------------------------

نام پروژه : هتل عدالت

نام کارفرما : امور اجرایی قوه قضائیه 

مشاور اجرا : مهندسین مشاور اوت

تناژتقریبی اسکلت : 3000 تن

نوع اتصالات : پیچ و مهره فلنچی

کارگاه ساخت :  شرکت روف تراس 

سال اجرا :1390 1389

نوع قرارداد : مشاور سازه (کنترل پروژه و کلیه خدمات مربوط به دفتر فنی در حوزه اسکلت فلزی پروژه

 کنترل Shop نقشه ها و اعلام ایرادات آزمایشات NDT کنترل جوش کنترل ابعادی کنترل رنگ)

------------------------------------------------------

نام پروژه : مرکز بین المللی مالی اقتصادی مشهد(پاژ)

نام کارفرما :  شرکت بناگستران هشتم توس

مشاور اجرا :  مهندسین مشاور آبا (اتک باوند)

تناژتقریبی اسکلت : 12000 تن

نوع اتصالات :  قاب خمشی ویژه با اتصالات  جوش

کارگاه ساخت :  شرکت دنا سوله شرکت قطعات فولادی پویا شرکت توحید سوله آمل

سال اجرا: 1390- 1388

نوع قرارداد : مشاور جوش (آزمایشات NDT کنترل جوش کنترل ابعادی کنترل رنگ)

------------------------------------------------------

نام پروژه : مجتمع مسکونی  1000 واحدی رشد

نام کارفرما :شرکت عمران و مسکن سازان ثامن

مشاور اجرا : مهندسین مشاور طاش

تناژتقریبی اسکلت : 3000 تن

نوع اتصالات : پیچ و مهره با طرح اتصال BFP و...

کارگاه ساخت : شرکت صنعتی سوله خراسان  

سال اجرا :1391 1390

نوع قرارداد :مشاور سازه (کنترل پروژه و کلیه خدمات مربوط به دفتر فنی در حوزه اسکلت

 فلزی پروژه کنترل Shop نقشه ها و اعلام ایرادات آزمایشات NDT کنترل جوش کنترل ابعادی کنترل رنگ)    

------------------------------------------------------

      نام پروژه :  امید 2 

نام کارفرما :شرکت توسعه و عمران امید 

مشاور اجرا : مهندسین مشاور آرکولوگ 

تناژتقریبی اسکلت : 13000 تن

نوع اتصالات : پیچ و مهره  ای درختی  (RBS)

کارگاه ساخت :  شرکت دنا سوله   

سال اجرا :در حال اجرا

------------------------------------------------------

نام پروژه : مجتمع اقامتی تجاری نگین

نام کارفرما :  مدیریت ساختمانی نظام مهندسی آرین

مشاور اجرا : مهندسین مشاور عمارت خورشید

تناژتقریبی اسکلت : 4500تن

نوع اتصالات : پیچ و مهره با فلنچ  با اتصالات  اصطکاکی و اتکایی

کارگاه ساخت : شرکت  روف تراس 

سال اجرا :1390 - 1389

------------------------------------------------------

نام پروژه : هتل  هانیه

نام کارفرما :  بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

مشاور اجرا :  مهندسین مشاور باوند

تناژتقریبی اسکلت : 4000 تن

نوع اتصالات :  پیچ و مهره با فلنچ  با سطوح  اصطکاکی و اتکایی

کارگاه ساخت :  شرکت صنعتی سوله خراسان

سال اجرا :1389-1387

بازدید امروز سایت 9
عضویت در کانال اطلاع رسانی http://telegram.me/imenazma
سخنان ناب
   امید در زندگانی بشر به همان میزان اهمیت دارد که بال برای پرندگان. ویکتور هوگو
آخرین بروزرسانی سایت آخرین بروز رسانی مطلب
دوشنبه ، 12 بهمن 1394 ، 09:24