فورمول های محاسباتی در تست ذرات مغناطیسی

مقدمه

 

چگالی شار مغناطیسی در بازرسی ذرات مغناطیسی با تنظیم آمپر کالیبره می گردد .

 

برای رسیدن به آمپر مناسب فورمول های خاصی تعریف شده است .

طول و قطر قطعه ( نسبت طول به قطر  ) در اکثر فورمول ها کاربرد دارد .

در روش هایی مثل میدان القایی ( کویل ) ، طول قطعه یعنی ابتدا تا انتهای راستای میدان مغناطیسی  در قطعه ( برای هر کویل حداکثر 45 سانتیمتر ) و قطر یعنی قطری که عمود بر آن باشد .

تلرانس خطا در تست ذرات مغناطیسی 10% + - می باشد .

 

فرمول ها در آزمایش ذرات مغناطیسی

 

محاسبه آمپر برای کویل بر اساس طول و قطر قطعه و تعداد دور کویل

Amp coil


مساحت سطح مقطع داخلی کویل باید حداقل 10 برابر مساحت سطح مقطع قطعه باشد .

 

نسبت طول به قطر L /D قطعه باید بین 2 تا 15 باشد .

اگر L / D کوچکتر از دو باشد باید با اضافه کردن قطعه ای از جنس , و قطر قطعه اصلی به طول ، L / D  آن را حداقل به دو برسانیم . و اگر بزرگتر از 15 بود 15 در نظر گرفته می شود  .

 

N = تعداد دور در کویل

I = آمپر

L = طول قابل استفاده برای آزمایش (حداکثر 45 سانتیمتر، 22.5 سانتیمتر در هرطرف کویل)

D = قطر قطعه

قطر در قطعات گرد سوراخ دار با این فورمول مشخص می گردد      

 OD2 - ID2)1/2 ) 

 OD قطر خارجی و ID قطر داخلی می باشد .

در قطعات تو خالی که سطح مقطع گرد ندارند با این فرمول مشخص می گردد  

  At - Ah / P)1/2  )  ضربدر2

که At مساحت سطح مقطع قطعه و Ah مساحت سطح مقطع سوراخ قطعه می باشد .

در صورتیکه قطعه مماس با سطح داخلی کویل باشد دو فرمول زیر استفاده می گردد .

 

 

1 - اگر L / D دو تا چهار باشد فورمول زیر عمل می گردد .

NI = 45000 / (L / D) or I = (45000 / (L / D)) / N

2 - اگر L / D  چهار به بالا باشد فورمول زیر عمل می گردد .

NI = 35000 / (L / D)+2 or I = (35000 / (L / D)+2) / N

اگر قطعه در وسط کویل باشد از این فورمول استفاده میشود .

NI = ( 1690 R ) / (( 6  L / D ) -5 )


R = شعاع کویل به میلیمتر

بازدید امروز سایت 9
عضویت در کانال اطلاع رسانی http://telegram.me/imenazma
سخنان ناب
   امید در زندگانی بشر به همان میزان اهمیت دارد که بال برای پرندگان. ویکتور هوگو
آخرین بروزرسانی سایت آخرین بروز رسانی مطلب
دوشنبه ، 12 بهمن 1394 ، 09:24