گواهینامه ها و تائیدیه ها


گرید پایه 1 سازمان برنامه و بودجه کشور

گرید پایه 1

استاندارد بازرسی جوش و آزمون های غیر مخرب

استاندارد بازرسی دیگ های بخار و آب داغ و آب گرم

استاندارد بازرسی مخازن تحت فشار

گواهینامه همکاری بین المللی

عضویت در انجمن بتن ایران

گواهی تاسیس واحد فنی صنعتی

انجمن فنی شرکت های بازرسی خراسان

انجمن فنی شرکت های بازرسی فنی و آزمایشات غیر مخرب ایران

انجمن صنعت و معدن

NDT LEVEL III

مشاور حفاظت فنی و خدمات ایمنی در زمینه ایمنی ساختمان

مدیریت ریسک در صنعت ساختمان

مشاورفنی و خدمات ایمنی در زمینه دیگ بخار و مخازن تحت فشار

مشاور فنی و ایمنی در زمینه دیگ بخار

مشاور حفاظت فنی و خدمات ایمنی دیگ های بخار

مشاور حفاظت فنی و آموزش عمومی

بازدید امروز سایت 9
عضویت در کانال اطلاع رسانی http://telegram.me/imenazma
سخنان ناب
   امید در زندگانی بشر به همان میزان اهمیت دارد که بال برای پرندگان. ویکتور هوگو
آخرین بروزرسانی سایت آخرین بروز رسانی مطلب
دوشنبه ، 12 بهمن 1394 ، 09:24